Ułatwienia dostępu

VIAMED LUBARTOW

Filia
Rejestracja

Zespół

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Monika Nicek

Specjalizacja

Psycholog, trener, doradca zawodowy

Wizyta

...

Wykształcenie

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika, WSEiI na kierunku psychologia, spec. psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna, studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie doradztwa zawodowego. Ukończenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązań (LETSR), ukończyła Szkołę Trenerów (FRDL). Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie

Obecnie pracuje w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży NZOZ Viamed w Lubartowie (NFZ), Centrum Psychiatrii i Terapii Środowiskowej w Łęcznej, Centrum Zdrowia Psychoterapia i Pomoc Psychologiczna „Być Sobą” w Świdniku oraz prowadzi własną praktykę psychologiczną

Opis własny

Misją mojej pracy jest profesjonalna pomoc osobom doświadczającym cierpienia psychicznego, a wartością – dobro drugiego człowieka. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Jako psycholog wspieram w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzież doświadczających m.in. trudności emocjonalnych, związanych z przystosowaniem się do stresujących wydarzeń lub przykrych sytuacji życiowych, niską samooceną. Pomagam także osobom dorosłym doświadczającym zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, kryzysów emocjonalnych, trudności w relacjach interpersonalnych (praktyka prywatna). Pracuję terapeutycznie w nurcie poznawczo-behawioralnym. W swojej pracy wykorzystuję elementy Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPi).

Magdalena Filozof

Specjalizacja

Psycholog

Wizyta

....

Wykształcenie

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lubinie 2013 kierunek psychologia. Uczestniczka wielu kursów doszkalających. Doświadczenie – Doświadczenie zawodowe zdobyła prcując w SOSW w Firleju, Niepublicznej Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej im. J. Lizer w Lubartowie, obecnie pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie oraz Poradni dla Dzieci i Młodzieży Viamed w Lubartowie.

Opis własny

Jestem żoną, mamą i psychologiem, na co dzień pracuję z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Wsparciem psychologicznym obejmuję także dzieci i młodzież przeżywające trudności emocjonalne oraz w relacjach interpersonalnych. Do współpracy zapraszam również osoby przeżywające kłopoty wychowawcze oraz rodzinne.

Barbara Wieczorek

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta

Wizyta

...

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /2019, psychologia/. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Przyjmuje także w NZOZ VIAMED w Łęcznej. Pracuje metodą poznawczo-behawioralną.

Natalia Jach-Salamon

Specjalizacja

Psycholog, psychoterapeuta

Wizyta

...

Wykształcenie

Wydział Pedagogiki i Psychologii, UMCS /2012, psycholog/. Doktor nauk społecznych /UMCS, psychologia/. Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży w toku, od 2020 roku. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zab. rozwojowymi, WSEI /2013-2015/.

Natalia Ksiądz-Gołębiowska

Specjalizacja

Psycholog

Wizyta

...

Wykształcenie

Wydział Nauk Społecznych KUL /2014, psychologia/. Studia doktoranckie w Katedrze Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży. Akademia Psychoterapii INTEREGO /w toku, psychoterapia poznawczo-behawioralna/. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie /2016, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka/.

Monika Świerczewska

Specjalizacja

Terapeuta środowiskowy

Wizyta

...

Wykształcenie

Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach /2005, pedagogika/. Wydział Humanistyczny Wyższej Szkoły Humianistyczno-Ekonomicznej w Łodzi /2007, pedagogika/. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie /2021, psychologia.

Pawłowska Ewelina

Specjalizacja

Terapia rodzinna i par

Wizyta

...

Opis własny

Terapia rodzinna skupia się na komunikacji między członkami rodziny a nie na konkretnej osobie. Można powiedzieć ,że pacjentem na terapii rodzinnej relacja miedzy uczestnikami. Nikt nie pełni roli „bardziej chorego” i „wymagającego zmiany”. Celem jest wspólny wysiłek aby poprawić relacje rodzinne, odbudować bliskość. Zdarza się także, że zgłaszający się na terapię potrzebują pomocy w pokojowym rozstawaniu się.

Katarzyna Wieczorek

Specjalizacja

....

Wizyta

...

Wykształcenie

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyłam studia ze specjalizacją Psychologia kliniczna dziecka i rodziny. Obecnie jestem w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, organizowanej przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Opis własny

Od zawsze pasjonowała mnie praca z dziećmi i młodzieżą. Moje pierwsze doświadczenia zdobywałam już w liceum jako wolontariuszka. Od tamtej pory poszerzam swoją wiedzę i umiejętności podczas licznych kursów, szkoleń i konferencji. Uważam, że każdy mały człowiek ma ogromny potencjał, a zadaniem rodziców, moim i innych specjalistów jest pomoc w jak najlepszym jego wykorzystaniu. Od zawsze pasjonowała mnie praca z dziećmi i młodzieżą. Moje pierwsze doświadczenia zdobywałam już w liceum jako wolontariuszka. Od tamtej pory poszerzam swoją wiedzę i umiejętności podczas licznych kursów, szkoleń i konferencji. Uważam, że każdy mały człowiek ma ogromny potencjał, a zadaniem rodziców, moim i innych specjalistów jest pomoc w jak najlepszym jego wykorzystaniu

Alicja Lizer-Bonat

Specjalizacja

Terapeuta środowiskowy

Wizyta

...

Wykształcenie

...

Przytocka Barbara

Specjalizacja

psycholog NFZ poradnia dla dzieci i młodzieży w Lubartowie

Wizyta

...

Wykształcenie

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /2002, psychologia/

Poradnia Psychiatryczna - Zespół Leczenia Środowiskowego (NFZ/PRYWATNIE)

Jerzy Wieczorek

Specjalizacja

Lekarz medycyny, lekarz psychiatra, psycholog

Wizyta

NFZ/120zł

Wykształcenie

Wydział Lekarski w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach /1985/, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego /1989/. Lekarz psychiatra /1996/.

Agnieszka Czukiewska

Specjalizacja

Specjalista psychiatra

Wizyta

Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista psychiatra

Wykształcenie

Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista psychiatra

Psychoterapeuta - Zespół Leczenia Środowiskowego (NFZ)

Tomasz Piasecki

Specjalizacja

Psychoterapeuta

Wizyta

...

Wykształcenie

...